024 23 40 401
Taal, inburgering en werkvloertaal
024 23 40 401

Klachtenreglement

Wie Zijn We en Hoe We Omgaan met Klachten

Bij Nederlands de Baas, gevestigd in Nijmegen, nemen we klachten zeer serieus. Ons klachtenreglement is ontworpen om ervoor te zorgen dat elke uiting van ontevredenheid over onze diensten of producten zorgvuldig en efficiënt wordt behandeld. We zien klachten als een kans om te groeien en onze dienstverlening te verbeteren.

Wat is een Klacht?

Een klacht bij Nederlands de Baas kan betrekking hebben op elke vorm van ontevredenheid over een gedraging, handeling of nalatigheid door onze medewerkers of door onze organisatie zelf.

Indienen van een Klacht

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. We moedigen je aan eerst direct contact op te nemen met de betrokken persoon om te proberen het probleem op te lossen. Als dit niet lukt, kun je je klacht indienen:

In je klacht vermeld je je naam, adres, contactgegevens, de datum van het incident, en een duidelijke beschrijving van je klacht.

Onafhankelijke Beoordeling

Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je de zaak voorleggen aan een onafhankelijke derde partij, zoals de geschillencommissie. Voor meer informatie, bezoek de Geschillencommissie.

Behandeling van Klachten

Bij ontvangst van je klacht ontvang je een bevestiging en informeren we je over de stappen die we gaan ondernemen. We streven ernaar om binnen vier weken een oplossing te vinden. Indien nodig, nemen we contact met je op voor aanvullende informatie of om verdere stappen te bespreken.

Vertrouwelijkheid

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. We respecteren je privacy en zorgen ervoor dat alle informatie zorgvuldig en discreet wordt behandeld.

Doelstelling

Ons doel is altijd om tot een bevredigende oplossing te komen en ervoor te zorgen dat onze cursisten en cliënten tevreden zijn met de geboden oplossingen.